Systemy szpitalne
Inteligentne budynki
Oczyszczalnie ścieków