Adaptacja pomieszczeń serwerowni w pawilonach AGH w Krakowie na potrzeby zadania inwestycyjnego " Małopolska Chmura Edukacyjna "
Adaptacja pomieszczeń serwerowni w pawilonach AGH w Krakowie na potrzeby zadania inwestycyjnego " Małopolska Chmura Edukacyjna "

Powierzchnia obiektów, na których wykonywane były prace to 100 m2 , a kubatura wynosiła 370 m3.

Roboty wykonywane były w terminie od 25.10.2017r. do 09.12.2017r. 

Wartość inwestycji to prawie pół miliona złotych. 

 

Wykonane prace:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ściany zewnętrznej, 
 • wykonanie izolacji poziomych ścian wewnętrznych przeciwwilgociowych,
 • wykonanie tynków wewnętrznych,
 • malowanie pomieszczeń,
 • wykonanie podłogi technicznej podniesionej, pod szafami ze sprzętem MCHE,
 • montaż drzwi,
 • montaż i wykooanie zasilania rozdzielnicy,
 • wykonanie zasilania szaf serwerowych,
 • wykonanie instalacji oświetlenia gniazd wtykowych,
 • wykonanie zasilania urządzeń klimatyzacji,
 • wykonanie połączeń wyrównawczych,
 • wykonanie instalacji ochrony od porażeń i przeciwprzepięciowej,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wymuszonej,
 • rozbudowa istniejącego systemu przeciwpożarowego,
 • wykonanie połączenia światłowodowego między pawilonami,
 • wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy budynkowej,
 • wzmocnienie podłogi technicznej w pomieszczeniu serwerowni.