Systemy szpitalne
mini,page,74,144,144.jpg
Sale operacyjne

Dostarczamy systemy wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem instalacji automatyki do regulacji wszystkich parametrów środowiskowych w tym temperatury, wilgotności, prędkosci przepływu i utrzymania przepływu przy działających filtrach o klasie filtracji H13, H14 (HEPA). Wykonujemy opomiarowanie sal operacyjnych w zakresie pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, CO2.

separator
Partnerzy