Wykonanie instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Wykonanie instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Realizacja zadania w terminie od 18.07.2018r. do 10.12.2018r.

Wartość wykonanej inwestycji ponad pół miliona złotych.

Powierzchnia obiektów 85 m2,kubatura 247m.

 

Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pracowni pobierania materiału tkankowego ŚCO w Kielcach.

 

Roboty budowlane wykonane w ramach zadania obejmowały branże:

  • roboty remontowo-budowlane,
  • instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz instalacje wod.-kan.,
  • instalacje elektryczne.