Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w pawilonie D-8 AGH w Krakowie
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w pawilonie D-8 AGH w Krakowie

Powierzchnia przebudowanych pomieszczeń to 175 m2, a kubatura to 525 m3.

Prace zostały wykonane w okresie od 11.01.2019r. do 31.05.2019r.

Wartość robót wyniosła ponad milion złotych.

 

Zakres wykonywanych prac obejmował:

 

1. Wykonanie wielobranżowych robót budowlancyh oraz dostaw, w tym:

  • robót konstrukcyjno-budowlancyh,
  • instalacji elektrycznych w zakresie: zasilania, okablowania, gniazd, oświetlenia,
  • okablowania strukturalnego,
  • instalacji sanitarnych w zakresie: wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan., c.o.,
  • dostawy mebli i wyposażenia tych pomieszczeń.

2. Podłączenie Centrum Cyberbezpieczeństwa do Uczelnianej Sieci Komputerowej, w tym prace instalacyjne i wykończeniowe w budynku D-17 przy ul. Kawiory 21 w Krakowie oraz prace instalacyjne i wyposażeniowe na trasie pomiędzy tymi budynkami.