Przystosowanie pracowni DSK w Lublinie do montażu tomografu komputerowego.
Przystosowanie pracowni DSK w Lublinie do montażu tomografu komputerowego.

Wartość wykonanych prac to prawie pół miliona złotych.

Prace wykonywane były od 01.10.2010r. do 30.10.2010r.

 

Roboty budowlane wykonane w ramach zadania:

  • dostawa, montaż i uruchomienie czterech rozdzielni elektrycznych, oraz prefabrykowanych szaf automatyki;
  • okablowanie i montaż AKPiA dwóch central wentylacyjnych;
  • poprowadzenie i montaż okablowania elektrycznego.