Przebudowa i remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach gm. Busko Zdrój
Przebudowa i remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach gm. Busko Zdrój

Umowa realizowana była w okresie: maj 2013 – marzec 2015.

Wartość wykonanych prac wynosiła: 816.630,67 zł netto, 1.004.455,72 zł brutto.

 

Część projektowa zadania polegała na opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji elektrycznej i AKPiA dla obiektów:

 

 1. Obiekt 01 – Przepompownia ścieków ogólnych.
 2. Obiekt 02 – Zbiornik retencyjny ścieków.
 3. Obiekt 04 – Budynek techniczny – Oczyszczalnia mechaniczna, Stacja dmuchaw.
 4. Obiekty 06.1, 06.2, 06.3, 06.4 – Reaktory biologiczne.
 5. Obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 – Pompownia recyrkulacyjna osadu nadmiernego reaktorów.
 6. Obiekt 10 – Komora stabilizacji tlenowej.
 7. Obiekt 12 – Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu z higienizacją.
 8. Obiekt 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 – Komory pomiarowe ścieków oczyszczonych.
 9. Obiekt 18 – Budynek agregatu prądotwórczego.
 10. Obiekt 19 – Stacja transformatorowa RGnN.
 11. Obiekt 20 - Pompownia wody technologicznej.

 

Część wykonawcza polegała na modernizacji instalacji elektrycznej, a w szczególności dostosowaniu sekcji transformatorów i rozdzielnicy głównej RGnN do nowoprojektowanych urządzeń o łącznej mocy 530 kW. Instalacja i uruchomienie układów kompensacji mocy biernej tj. baterii kondensatorów typu BK-T-95/IV-m-W/Hr-14% o mocy 75 kvar dla sekcji 1 oraz 90 kvar dla sekcji 2. Dostawa obiektowych rozdzielnic zasilająco – sterujących oraz ułożenie międzyobiektowych sieci kablowych. Wykonanie układów zasilania rezerwowego dla poszczególnych rozdzielnic obiektowych i rozruch do współpracy z agregatem prądotwórczym o mocy 350 kVA.

            W branży AKPiA wykonano sieć komunikacyjną opartą o łącza szeregowe RS-485, przemysłowy Ethernet oraz łącza światłowodowe z wykorzystaniem funkcji redundancji. Dla zapewnienia niezawodnej komunikacji zastosowano switche przemysłowe firmy Korenix typ Jet-Net 4510. Rozdzielnice obiektowe zostały wyposażone w przemysłowe sterowniki PLC firmy VIPA typ 200V oraz panele dotykowe TP610C 10”. Dla sterowników opracowano algorytmy sterowania i przeprowadzono rozruch na poszczególnych obiektach. Napędy na oczyszczalni zostały wyposażone w przemienniki częstotliwości firmy Vacon 100 Flow oraz układy łagodnego rozruchu producenta Danfoss MCD200.

            Na oczyszczalni zastosowano aparaturę pomiarową czołowych producentów jak Hach Lange, Endress Hauser czy Nivelco. Zainstalowana aparatura to hydrostatyczne sondy wysokości, radarowe sondy wysokości, sondy tlenu, temperatury, gęstości oraz azotanów. Do pomiaru przepływów wykorzystano elektromagnetyczne przepływomierze firmy Techmag typ FM-300.

            W pomieszczeniu dyspozytorni zainstalowano dwa serwery pełniące funkcje stacji SCADA. Serwer 1 to stacja deweloperska z bazą danych, natomiast Serwer 2 to stacja operatorska. Oba serwery skonfigurowano do pracy redundantnej, na wypadek awarii jednego z nich, drugi przejmuje jego funkcje. Na serwerach zainstalowano oprogramowanie firmy Indusoft pełniące funkcję nadzoru, wizualizacji, monitoringu i archiwizacji danych. W celu przechowywania danych zastosowano oprogramowanie bazodanowe firmy Microsoft. Stacja SCADA umożliwia również dostęp zdalny użytkownikom poprzez Internet do systemu wizualizacji. W dyspozytorni dodatkowo zamontowano tablicę synoptyczną. Tablica informuje w czasie rzeczywistym obsługę o stanie poszczególnych urządzeń na obiektach.