Modernizacja piaskownika na Oczyszczalni Ścieków Sitkówka - Nowiny
Modernizacja piaskownika na Oczyszczalni Ścieków Sitkówka - Nowiny

Wartość robót to ponad 90 tysięcy złotych.

 

Wykonane prace projektowe i wykonawcze:

  • wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe dmuchawy;
  • wykonanie instalacji elektrycznej dla zasuw z napędami elektromechanicznymi;
  • dostawa i montaż rozdzielni dmuchaw powietrza RDP;
  • ułożenie kabli i przewodów rozdzielni RDP;
  • dostawa i montaż systemu sterowania nadrzędnego RDP;
  • wykonanie połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu dmuchaw;
  • wykonanie pomiarów ochronnych.