Wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do utworzenia pracowni cytostatyków w budynku WSzZ w Kielcach.
Wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do utworzenia pracowni cytostatyków w budynku WSzZ w Kielcach.

Realizacja w okresie od 06.03.2018r. do 26.04.2018r. 

Powierzchnia obiektu 75m2  i kubatura 234m3.

Wartość wykonanej inwestycji to 850 tysięcy złotych.

 

Zakres wykonanych robót obejmował :

 • roboty remontowo - budowlane,
 • roboty budowlane instalacyjne: instalacje C.O., oraz instalacje wodno - kanalizacyjne,
 • roboty budowlane instalacyjne: instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna, której praca oparta jest o wykorzystanie:

  -​​ centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej, 
  - pompy ciepła o mocy 20kW współpracującej z centralą,
  - nawiewników wyposażonych w filtry absolutne o odpowiedniej klasie filtracji w zależności od obsługiwanej strefy,
  - regulatorów przepływu zapewniających odpowiednią gradację ciśnień,

   
 • roboty budowlane instalacyjne: instalacje elektryczne, elektrotechniczne, instalacje sieci komputerowej,
 • dostawę wyposażenia pracowni cytostatyków zgodnie z technologią określoną w projekcie, m.in. komora laminarna, chłodziarki, meble laboratoryjne.