Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BSL-2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BSL-2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Roboty budowlane trwały w terminie: od 18 sierpnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Wartość wykonanych prac to ponad milion złotych.

Kubatura adaptowanych pomieszczeń 320,25 m3 oraz powierzchnia użytkowa 106,75 m2.


Zakres wykonywanych prac obejmował :

 • roboty demontażowe i wyburzeniowe,
 • montaż stolarki drzwiowej higienicznej, wyposażonej w kaskadę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami,
 • wykonanie sufitu podwieszanego modułowego higienicznego o montażu zapewniającym gładkość, szczelność i wodoodporność,
 • budowę ścianek działowych,
 • wykończenie posadzek oraz ścian wykładziną PCV,
 • instalacje centralnego ogrzewania, polegające na wymianie istniejących poziomów w obrębie Pracowni Diagnostycznej oraz zamontowanie nowych grzejników w wykonaniu higienicznym,
 • instalacje wodno-kanalizacyjną, polegające na wykonaniu nowych podejść instalacyjnych do projektowanych przyborów sanitarnych i armatury oraz wymianie istniejącej skorodowanej instalacji,
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną,
 • roboty budowlane instalacyjne: instalacje elektryczne, elektrotechniczne, instalacje sieci komputerowej, cctv, kontroli dostępu, okablowanie strukturalne,
 • AKPiA obejmującą automatykę do centrali wentylacyjnej, kaskady ciśnień,
 • Dostawę wyposażenia zgodnie z technologią określoną w projekcie min. Komory laminarne, meble laboratoryjne.