Automatyka budynkowa, Systemy przeciwpożarowe, Systemy bms, Internet kielce

  • systemy bms
  • automatyka budynkowa
  • internet kielce
  • budowa sieci strukturalnych
  • systemy przeciwpożarowe

Realizacje

Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach

   Projekt automatyki i realizacja w oparcju o sterowniki firmy Johnson Controls.

Powrt© Copyright by AUTOMATICA Karol Cienciała Wszelkie prawa zastrzeżone.